Ateliér byl založen v roce 1991 pod názvem, popisujícím jeho základní předmět činnosti: "Studio of Graphic Design". Následně, když pojem grafického designu našel v marketingu 90. let své pevné místo, ale i z důvodů praktických, došlo ke zkrácení názvu na Studio GD s.r.o. Poslední organizační změna proběhla k datu 31.12.2005, kdy obchodní společnost Studio GD s.r.o. plánovaně pozastavila svou podnikatelskou činnost. Na dosavadní ateliér navázala bezprostředně - časově, personálně i předmětem podnikání - společnost Studio SGD s.r.o., založená za tímto účelem.

Vasilis Nikolos

jednatel, společník, grafik

nikolos@sgd.cz

Ing. David Mrázek

společník, manager

david.mrazek@sgd.cz

Kontakt:


Studio SGD s.r.o.

Štěrboholská 1421/37

102 00  Praha 10

Tel.: +420 296 826 245

sgd@sgd.cz


IČ: 274 03 572

DIČ:  CZ27403572

O nás